Софитекс

Софитекс

Цялостни решения за защита по време на работа.

Какво предлагаме?

Цялостни решения за защита по време на работа.

Клиенти

Начало Начало Начало Начало
Начало Начало Начало Начало
Начало Начало Начало Начало
Начало Начало Начало Начало
Начало

 


Софитекспроизводител на работни и бранд облекла.

Партньори

 

Начало Начало Начало Начало Начало
Начало Начало Начало Начало

Софитекс-СА работим с международната италианска група за иновативен мениджмънт и с над 8000 регистрирани предприемачи по цял свят:

Начало Начало

 


Начало

СОФИТЕКС-СА ЕООД

е бенефициент по административен договор BG16RFOP002-6.002-0895-C01 за проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“, финансиран по процедура за безвъзмездна финансова помощ „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г.

Основната цел на проекта е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност. В резултат от получената подкрепа ще се подобри енергийна ефективност на предприятието което, от своя страна, ще подпомогне преодоляването на икономическите последствия от разпространението на пандемията COVID-19, повишаването на конкурентоспособността и понижаване на енергийната интензивност както на ниво отделни производствени
предприятия, така и като цяло за икономиката.
Обща стойност на проекта е 300 000,00 лв., от които 150 000,00 лв. европейско и 0,00 лв. национално съфинансиране.

Срокът на изпълнение на проекта е от 21.09.2022 до 21.07.2023 г.

Проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ е финансиран
от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU. Съдържанието на настоящата публикация е отговорност единствено на бенефициента и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Европейския съюз и на УО на ОПИК.

 

Свържете се с нас

Адресът ни е: бул. „Рожен“ 25 (входът е от страна ул. Никола Жеков 8 – вдясно от автобусната спирка), 1220 София.

В работно време можете да се свържете с нас на телефони  087 888 4109  / 087 822 7657 

Или ни изпратете имейл със запитване на office@sofitex.com

Нашият екип е на ваше разположение и ще се постараем да намерим решение за всеки индивидуален случай.     

    Софитекспроизводител на работно и бранд облекло.