За нас

За нас

Фирма СОФИТЕКС е основана през 1992 г. от г-н инж. Страхил Атанасов, който оглавява компанията и днес. Благодарение на неговата далновидност и усет на предприемач, бяха реализирани основните цели за фирмата. Инж. Страхил Атанасов създаде екип от съмишленици и професионалисти, които и днес следват начертана от него линия за производството и изработка на фирмени защитни облекла с изключително качество.

Ние успяхме да изградим нашата производствена база за реализирането на голяма продуктова гама фирмени и защитни облекла за нашите клиенти.

Основните дейности за развитието на фирмата са насочени към инвестиция в ново оборудване, непрекъснато обучение на служителите и създаване на нови модели облекла.

МИСИЯ:

Създаваме красота в живота със загриженост и честно отношение към клиента. Обещаваме само това, което можем да изпълним. Ние сме хора на действието!

ВИЗИЯ:

Създаваме модерна, иновативна, социално-отговорна компания, обърната с лице към клиентите си, променяща света и живота на хората.

ЦЕЛ:

Компанията ни да расте и да остава вечно млада, давайки възможност на младите хора да развиват себе си и постигат целите си в един уникален екип.

Намираме нови начини да се развиваме!