За нас

За нас

Фирма СОФИТЕКС е основана през 1992 г. от г-н инж. Страхил Атанасов, който оглавява компанията и днес. Благодарение на неговата далновидност и усет на предприемач, бяха реализирани основните цели за фирмата. Инж. Страхил Атанасов създаде екип от съмишленици и професионалисти, които и днес следват начертана от него линия за производството и изработка на фирмени облекла с изключително качество.

За своята 28 годишна история, ние успяхме да изградим нашата производствена база за реализирането на голяма продуктова гама фирмени облекла за нашите клиенти.

Основните дейности за развитието на фирмата са насочени към инвестиция в ново оборудване, непрекъснато обучение на служителите и създаване на нови модели облекла.

МИСИЯ:

Създаваме красота в живота със загриженост и честно отношение към клиента. Обещаваме само това, което можем да изпълним. Ние сме хора на действието!

ВИЗИЯ:

Създаваме модерна, иновативна, социално-отговорна компания, обърната с лице към клиентите си, променяща света и живота на хората.

ЦЕЛ:

Компанията ни да расте и да остава вечно млада, давайки възможност на младите хора да развиват себе си и постигат целите си в един уникален екип.

Намираме нови начини да се развиваме!