Подлепване на шевове

Изработваме облекла с подлепени шевове осигуряващи водонепропускливост, препдазване от навлизане на замърсяващи и агресивни твърди, течни аерозоли.