The brand Sofitex

Търговската марка СОФИТЕКС® се представи на българския пазар на производителите на текстилни и трикотажни облекла  през 1993 година. С марката СОФИТЕКС® започват да се  предлагат и произвеждат плетени изделия, като постепенно се разширява гамата от производство на нови модели трикотажни изделия, предимно за вътрешен пазар. В началото на 1994 година под марката СОФИТЕКС® започва производството на фирмени работни облекла.

See more

Technical base

Бихме искали да подчертаем, че в SOFITEX ние не разделяме нашите клиенти на големи или малки предприятия или според тяхната дейност. Всеки, който се свърже с нас, може да разчита на нашето максимално внимание и индивидуално отношение. Това се дължи на нашия дългогодишен професионален опит в сферата на текстилната индустрия. В допълнение към широката гама от облекла, предлагаме и голям набор от аксесоари.

See more