Марката Софитекс

Търговската марка СОФИТЕКС® се представи на българския пазар на производителите на текстилни и трикотажни облекла  през 1993 година. С марката СОФИТЕКС® започват да се  предлагат и произвеждат плетени изделия, като постепенно се разширява гамата от производство на нови модели трикотажни изделия, предимно за вътрешен пазар. В началото на 1994 година под марката СОФИТЕКС® започва производството на фирмени работни облекла.

Виж повече

Техническа база

Разполагаме с две производствени бази, квалифициран персонал с дългогодишен опит в производството на специални облекла и отличен мениджърски екип. За всеки отделен клиент се разработва дизайнерско предложение съобразно неговите потребности...

Виж повече